Media filtracyjne

SZCZOTKI FILTRACYJNE

Szczotki pełnią funkcję wkładu filtracyjnego do wstępnego, mechanicznego oczyszczania wody w oczkach i stawach ogrodowych. Ich struktura pozwala na wychwycenie większych zanieczyszczeń oraz swobodny przepływ wody do kolejnych warstw filtra.

GĄBKI FILTRACYJNE

Gąbki są medium biologiczno-mechanicznym o różnej granulacji i ilości porów PPI przeznaczonym do oczyszczania wody w oczkach i stawach ogrodowych. Bardzo dobrze wychwytują zanieczyszczenia oraz posiadają wiele przestrzeni kolonizacyjnych potrzebnych do rozwoju bakterii nitryfikacyjnych.

SUBSTRAT FILTRACYJNY

Wysoko porowaty, naturalny materiał z wypalanej w specjalnym procesie gliny odpowiedzialny za oczyszczanie biologiczne wody w akwenach wodnych. Dzięki swoim właściwościom i dużej porowatości jest idealnym siedliskiem dla rozwoju bakterii nitryfikacyjnych, które oczyszczają wodę z trujących związków azotowych. Bakterie te rozkładają amoniak i azotyny w mniej szkodliwe azotany wchłaniane przez rośliny. Dla tychże bakterii pożywką są wszelkie resztki organiczne tj. odchody rybie, glony itp. Ten proces filtracji eliminuje również drobnoustroje chorobotwórcze ze środowiska oraz zapobiega rozmnażaniu glonów tzw. kwitnięciu wody. Wpływa korzystnie na równowagę biologiczną fauny i flory w sztucznych zbiornikach wodnych.