Patenty

Patent nr 196681

Na wynalazek pt. „Napowietrzacz zestawu do oczyszczania wody”

Przedmiotem wynalazku jest napowietrzacz zestawu do oczyszczania wody w formie dysz mający zastosowanie do oczyszczania i napowietrzania wody w sztucznych zbiornikach wodnych, w których istnieje fauna i flora. Jego kształt, forma oraz odpowiednie usytuowanie w filtrze sprawia, że:

 • posiada wysoki stopień oczyszczania i napowietrzania wody umożliwiający rozwój życia biologicznego,
 • posiada możliwość i łatwość sterowania ilością przepływającej wody,
 • posiada możliwość demontażu,
 • uruchamiany jest wyłącznie za pomocą strumienia wody,
 • posiada regulację obrotu turbiny bez zwiększania zapotrzebowania na energię,
 • obniża koszty eksploatacji.

Patent nr 204943

Na wynalazek pt. „Napowietrzacz zestawu do oczyszczania wody”

Przedmiotem wynalazku jest napowietrzacz zestawu do recyrkulacyjnego oczyszczania wody w kształcie turbiny, mający zastosowanie do oczyszczania i napowietrzania wody w sztucznych zbiornikach wodnych , w których istnieje fauna i flora. Jego kształt, forma oraz odpowiednie usytuowanie w filtrze sprawia, że:

 • posiada wysoki stopień oczyszczania i napowietrzania wody,
 • wydłużony zostaje czas eksploatacji złoża filtracyjnego,
 • wykorzystana jest siła odśrodkowa ruchu obrotowego turbiny do wstępnego procesu oczyszczania wody,
 • posiada możliwość sterowania pracą napowietrzacza przy pomocy zaworów,
 • posiada możliwość demontażu i łatwość sterowania ilością przepływającej wody,
 • uruchamiany jest wyłącznie za pomocą strumienia wody,
 • posiada regulację obrotu turbiny bez zwiększania zapotrzebowania na energię co obniża koszty eksploatacji.

Patent nr 204943

Na wynalazek pt. „Napowietrzacz zestawu do oczyszczania wody”

Przedmiotem wynalazku jest napowietrzacz zestawu do recyrkulacyjnego oczyszczania wody w kształcie turbiny, mający zastosowanie do oczyszczania i napowietrzania wody w sztucznych zbiornikach wodnych , w których istnieje fauna i flora. Jego kształt, forma oraz odpowiednie usytuowanie w filtrze sprawia, że:

 • posiada wysoki stopień oczyszczania i napowietrzania wody,
 • wydłużony zostaje czas eksploatacji złoża filtracyjnego,
 • wykorzystana jest siła odśrodkowa ruchu obrotowego turbiny do wstępnego procesu oczyszczania wody,
 • posiada możliwość sterowania pracą napowietrzacza przy pomocy zaworów,
 • posiada możliwość demontażu i łatwość sterowania ilością przepływającej wody,
 • uruchamiany jest wyłącznie za pomocą strumienia wody,
 • posiada regulację obrotu turbiny bez zwiększania zapotrzebowania na energię co obniża koszty eksploatacji.